Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

lillaamyy
lillaamyy
Przy zabawie w fanty wypadło, że miał mnie pocałować. I pocałował. Nie w usta. W policzek. Myślałam, że umrę ze szczęścia. Ale nie umarłam. Ani wtedy, gdy jeden z oficerów pod ratuszem nazwał mnie "malutką narzeczoną". "Nic podobnego" - zaprotestowałam gwałtownie, w strachu, że mógłby się mnie wyprzeć. Ale on zapalając papierosa powiedział spokojnie: "Malutkie kobiety powinny mieć dużych mężczyzn".
— "Dzień weselny" J. Żylińska
Reposted frommleczuu mleczuu via-Mala-Mi- -Mala-Mi-
2093 516c 500
Reposted fromfreakish freakish via-Mala-Mi- -Mala-Mi-
lillaamyy
9561 6c12 500
dokładnie tak!
Reposted fromtimetolove timetolove via-Mala-Mi- -Mala-Mi-
lillaamyy
Wszystko jest możliwe, wystarczy tylko mocno uwierzyć. Wiara to siła, o której nie wolno zapominać, bo niejedno potrafi sprawić i odmienić na lepsze. Wystarczy czegoś bardzo chcieć.
— W. Zender "Strefa światła"
Reposted frompinkdress pinkdress via-Mala-Mi- -Mala-Mi-

July 05 2015

lillaamyy
8866 3795
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabzdura bzdura
lillaamyy
0089 7518
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabzdura bzdura
lillaamyy
8214 b017 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabzdura bzdura
lillaamyy
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura
0578 692b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viabzdura bzdura
lillaamyy
1344 7c0c 500
Reposted fromdaelmo daelmo viabzdura bzdura

July 04 2015

lillaamyy
Wychodzę z założenia, że jeśli ktoś wkłada całe swoje serce w nawet najmniejsze detale, to może na tym tylko zyskać.
— Jakub Rzeźniczak
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream vialadia ladia

July 03 2015

lillaamyy
0635 0090
Reposted fromeryawen eryawen viaeternaljourney eternaljourney
lillaamyy

July 02 2015

lillaamyy
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viaostatnia-melodia ostatnia-melodia
lillaamyy
7944 f4a9 500
Reposted byachiku achiku
lillaamyy
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak

July 01 2015

lillaamyy
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
lillaamyy
Kto powiedział, że ciężkie jest czekanie, rzekł prawdę.
— Niccolò Machiavelli, La Mandragola
6895 a129
Reposted fromamatore amatore viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl